Spárovací malty

NHL-F
vápenná spárovací malta
FL-F
vápenná spárovací malta
TKF
trasvápenná spárovací malta
HSF
spárovací malta s póry
P250
speciální malta pro restaurování kamenů
TWM-s
speciální trascementová zdicí malta