Aktuality

tubag pomáha!

Rekonštrukcia Tureckého mostu v Hnúšti

Semináre sanácie a reštaurovanie 2018

Divízia tubag spoločnosti quick-mix organizuje v tomto roku už piaty ročník odborných seminárov, ktoré sú zamerané na obnovu a rekonštrukciu historických objektov.

Semináre sanácie a reštaurovanie 2017

Divízia tubag spoločnosti quick-mix organizuje v tomto roku už štvrtý ročník odborných seminárov, ktoré sú zamerané na obnovu a rekonštrukciu historických objektov.

tubag a najstaršia sakrálna pamiatka na Slovensku

Teší nás, že produkt TKP značky tubag bol zvolený pre náročnú opravu jednej z najstarších sakrálnych pamiatok na Slovensku, rotundy sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici.

Viac informácií o rotunde od Českej televízie nájdete na: http://goo.gl/86c2f3

Semináre sanácie a reštaurovanie 2016

Divízia tubag spoločnosti quick-mix, k.s. usporiada v termínoch 8.3.- 10.3.2016 tretí ročník odborných seminárov, ktoré sú zamerané na obnovu a rekonštrukcie historických objektov. V rámci Slovenskej republiky sa uskutočnia semináre v 3 mestách – Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Tohtoročnou témou seminárov nadväzujeme na ročníky minulé a zameriavame ich na najčastejšie sa vyskytujúce problémy – problematické časti fasád historických budov