BD1K 1K

BD1K 1K

jednozložková bitumenová stierka
Jednozložková hrubovrstvová bitumenová hydroizolačná stierka bez obsahu rozpúšťadiel.
Spotreba: cca 1,0 až 4,8 l/m2 podľa spôsobu použitia
Dokumenty
Technický list