BD2K 2K

BD2K 2K

dvojzložková bitumenová stierka
Dvojzložková hrubovrstvová bitumenová hydroizolačná stierka bez obsahu rozpúšťadiel.
Spotreba: cca 1,0 až 5,5 kg/m2 podľa spôsobu použitia
Dokumenty
Technický list