BD2KW 2K

BD2KW 2K

dvojzložková bitumenová stierka - varianta na zimné obdobie
Dvojzložková hrubovrstvová bitumenová hydroizolačná stierka bez obsahu rozpúšťadiel, spracovateľná pri teplotách do -5 °C.
Spotreba: 1,0 až 5,5 kg/m2 podľa spôsobu použitia
Dokumenty
Technický list