Nachádzate sa tu:

BLD2K LD2

produkt
dvojzložková bitúmenová stierka – plnená polystyrénom

Dvojzložková hrubovrstvová bitúmenová hydroizolačná stierka bez obsahu rozpúšťadiel, plnená polystyrénom.

Spotreba: cca 1,0 až 4,4 l/m2 podľa spôsobu použitia
30 l

Technický list: