BLD2K LD2

BLD2K LD2

dvojzložková bitumenová stierka - plnená polystyrénom
Dvojzložková hrubovrstvová bitumenová hydroizolačná stierka bez obsahu rozpúšťadiel, plnená polystyrénom.
Spotreba: 1,0 až 4,4 l/m2 podľa spôsobu použitia
Dokumenty
Technický list