Nachádzate sa tu:

HKP

produkt
vápenná omietka

Vápenná jadrová omietka s obsahom CL 90 bieleho vápna na vnútorné i vonkajšie použitie. Vhodná tiež ako tzv. obetovaná (odsoľovacia) omietka.

EN 998-1, GP CS I
Zrnitosť: 0–2 mm
Spotreba: cca 20 kg/m2/15 mm hr.vrstvy
40 kg

Technický list: 
Vyhlásenie zhody: 
Karta bezpečnostných údajov: