HKP

HKP

vápenná omietka
Vápenná jadrová omietka s obsahom CL 90 bieleho vápna na vnútorné i vonkajšie použitie. Vhodná tiež ako tzv. obetovaná (odsoľovacia) omietka.
Zrnitosť: 0-2 mm EN 998-1, GP CS I Spotreba: cca 20 kg/m2/15 mm hr. vrstvy Farba svetlobéžová
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov