HSP-L

HSP-L

jadrová omietka s pórmi
Jadrová omietka na omietanie historických výmuroviek, ktoré obsahujú sadru. So zvýšeným obsahom pórov. Vysoká odolnosť voči sulfátom. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Zrnitosť: 0-2,5 mm EN 998-1, GP CS II Spotreba: cca 19,5 kg/m2/15 mm hr. vrstvy Farba sivá/svetlobéžová
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov