Nachádzate sa tu:

HSP-L

produkt
jadrová omietka s pórmi

Jadrová omietka na omietanie historických výmuroviek, ktoré obsahujú sadru. So zvýšeným obsahom pórov. Vysoká odolnosť voči sulfátom.
Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

EN 998-1, GP CS II
Zrnitosť: 0–2,5 mm
Spotreba: cca 19,5 kg/m2/ 15 mm hr. vrstvy
30 kg

Technický list: 
Vyhlásenie zhody: 
Karta bezpečnostných údajov: