HSV-p

HSV-p

injektážna malta
Injektážna malta. Slúži na injektáž dutín v murive pod nízkym tlakom. Vysoko odolná voči sulfátom. Na murivo obsahujúce sadru. Patent č. PA 3437680.
Zrnitosť: 0 mm, 0-1 mm, 0-2 mm, 0-4 mm Výdatnosť: cca 650-850 l z 1 tony suchej zmesi (podľa konzistencie a zrnitosti) Pevnosť v tlaku: 5 N/mm2 Farba sivá
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov