Nachádzate sa tu:

HSV-p

produkt
injektážna malta

Injektážna malta. Slúži na injektáž dutín v murive pod nízkym tlakom. Vysoko odolná voči sulfátom. Na murivo obsahujúce sadru. Patent č. PA 3437680.

Zrnitosť: 0 mm, 0-1 mm, 0 - 2 mm, 0-4 mm
Pevnosť v tlaku cca 5,0 N/mm2
Výdatnosť: cca 650 -850l/t (podľa konzistencie a zrnitosti)
40 kg, 38 kg, 37 kg podľa zrnitosti

Technický list: 
Karta bezpečnostných údajov: