IWA

IWA

impregnačná mikroemulzia na minerálne podklady

Vodou riediteľný, bezrozpúšťadlový siloxanový koncentrát určený na dodatočnú hydrofobizáciu minerálnych podkladov. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Pomer riedenia s čistou vodou 1:10. Výdatnosť 11 l (pri pomere 1:10), spotreba podľa nasiakavosti podkladu 18 – 90 ml/m2 (neriedená emulzia). Po vyschnutí bezfarebná.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov