KFP

KFP

jemná vápenná omietka
Vápenná tenkovrstvová omietka (štuk) na povrchovú úpravu jadrových omietok. Použitie vo vnútornom i vonkajšom prostredí.
Zrnitosť: 0-0,5 mm EN 998-1, CR CS II Spotreba: cca 4,0 kg/m2/3 mm hr. vrstvy Farba biela
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov