Nachádzate sa tu:

KFP

produkt
jemná vápenná omietka

Vápenná tenkovrstvová omietka (štuk) na povrchovú úpravu jadrových omietok. Použitie vo vnútornom i vonkajšom prostredí.

Zrnitosť: 0–0,5 mm
EN 998-1, CR CS II
Spotreba: cca 4,0 kg/m2/3 mm hr. vrstvy
30 kg

Technický list: 
Vyhlásenie zhody: 
Karta bezpečnostných údajov: