LK 300

LK 300

LOBAKAT 300 fasádna farba pre zatepľovacie systémy a iné minerálne podklady

Vysoko kryjúca farba na báze draselného vodného skla. Paropriepustná. Vhodná na ochranu starých aj nových omietok bez povrchovej úpravy. Najmä pre historické fasády.

Spotreba cca 0,3 l/m2, pri dvoch náteroch 0,4 l/m2.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody
Karta bezpečnostných údajov