Nachádzate sa tu:

MFR

produkt
vláknami vystužená omietka na renováciu starých fasád

Vápenno-cementová omietka na opravu starých poškodených fasád a omietkových plôch. Vhodná tiež na výplň staticky stabilizovaných trhlín. Na ručné aj strojové spracovanie na všetkých typoch muriva. Možno použiť tiež v kombinácii s vhodnou výstužnou sieťkou. Použitie vo vonkajšom i vnútornom prostredí.

EN 998-1, GP CS III
Zrnitosť: 0–1,2 mm
Spotreba: cca 13 kg/m2/10 mm hr. vrstvy
25 kg

Technický list: 
Vyhlásenie zhody: 
Karta bezpečnostných údajov: