MFR

MFR

vláknami vystužená omietka na renováciu starých fasád
Veľmi kvalitná minerálna renovačná omietka vystužená vláknami určená na opravy existujúcich omietnutých plôch.
Zrnitosť 0,1 – 1,2 mm, spotreba cca 13 kg/m2/10 mm hrúbky vrstvy.
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach
Karta bezpečnostných údajov