MTG

MTG

hĺbkový základný náter pod minerálne omietky

Penetračný prostriedok na silikátovej báze so spevňujúcim účinkom určený na aplikáciu na nasiakavé minerálne podklady. Materiál určený na aplikáciu vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Neprefarbuje sa.

Spotreba cca 0,25 l/m2 (pri zriedení 2:1) závislá od nasiakavosti podkladu.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody
Karta bezpečnostných údajov