P250

P250

špeciálna malta na reštaurovanie kameňov
Špeciálna malta na reštaurovanie prírodných a umelých kameňov. Na vnútorné i vonkajšie použitie.
Zrnitosť: 0-0,5 mm Výdatnosť: cca 21 l/bal.
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov