Murovacie malty

NHL-M
vápenná murovacia malta
FL-M
vápenná murovacia malta
TKM 5
trasovo-vápenná murovacia malta
TWM
trasovo-vápenná murovacia malta
TZM 10
trasovo-cementová murovacia malta
TWM-s
špeciálna trasovo-cementová murovacia malta