SAN-S

SAN-S

minerálna utesňovacia omietka
Minerálna omietka na utesňovanie vertikálnych stavebných konštrukcií proti vzlínajúcej aj tlakovej vode do tlaku 1,5 bar.
Spotreba cca 16 kg/m2/10 mm hrúbky vrstvy.
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach
Karta bezpečnostných údajov