Malty pre obnovu pamiatok + Trasové spojivá a prímesi + Murovacie malty + Škárovacie malty + Omietky + Jemné omietky a ochranné nátery + Náterové systémy + Výplňové a injektážne malty

Omietky

produkt
TK FRP
omietka regulujúca vlhkosť
produkt
HSP
jadrová omietka
produkt
HSP-L
pórovitá jadrová omietka
produkt
VSP
sanačný postrek s trasom

Výplňové a injektážne malty

produkt
TZV-p
výplňová malta s trasom
produkt
HSTV-p
injektážna malta s trasom
produkt
HSV-p
injektážna malta

Murovacie malty

produkt
NHL-M
murovacia malta
produkt
TKM
murovacia malta s trasom
produkt
TWM
murovacia malta s trasom

Jemné omietky a ochranné nátery

produkt
KFP
jemná vápenná omietka
produkt
NHL-FP
jemná vápenná omietka
produkt
TKFP
jemná vápenná omietka s trasom

Škárovacie malty

produkt
HSF
pórovitá škárovacia malta
produkt
V5/V15
škárovacia sadrová malta
produkt
NSR 0,4
Malta na reštaurovanie kameňov