Malty pre obnovu pamiatok + Trasové spojivá a prímesi + Murovacie malty + Škárovacie malty + Omietky + Jemné omietky a ochranné nátery + Náterové systémy + Výplňové a injektážne malty

Škárovacie malty

produkt
TKF
trasovo-vápenná škárovacia malta
produkt
TWM-s
špeciálna trasovo-cementová murovacia malta
produkt
HSF
škárovacia malta s pórmi
produkt
NSR 0,4
malta na reštaurovanie kameňov

Výplňové a injektážne malty

produkt
HSV-p
injektážna malta

Omietky

produkt
VSP
trasový prednástrek
produkt
TKP-wta
trasovo-vápenná sanačná podkladová omietka bez hydrofobizácie
produkt
TKS-wta
trasovo-vápenná vrchná sanačná omietka
produkt
TK FRP
trasovo-vápenná omietka regulujúca vlhkosť

Trasové spojivá a prímesi

produkt
TZ-r
trasový cement rapid
produkt
TZ-s
trasový cement špeciál

Jemné omietky a ochranné nátery

produkt
SHF/SHG
renovačná omietka s vláknami
produkt
STUCKOPLAN SGS 02 / STW 0,4
štuková malta
produkt
NHL-NS
vápenný ochranný náter muriva

Murovacie malty

produkt
NHL-M
vápenná murovacia malta
produkt
FL-M
vápenná murovacia malta