Malty pre obnovu pamiatok + Trasové spojivá a prímesi + Murovacie malty + Škárovacie malty + Omietky + Jemné omietky a ochranné nátery + Náterové systémy + Výplňové a injektážne malty

Výplňové a injektážne malty

produkt
HSTV-p
injektážna malta s trasom
produkt
HSV-p
injektážna malta
produkt
TZV-p
výplňová malta s trasom

Murovacie malty

produkt
TKM
murovacia malta s trasom
produkt
TWM
murovacia malta s trasom
produkt
TZM
murovacia malta s trasom

Jemné omietky a ochranné nátery

produkt
NHL-FP
jemná vápenná omietka
produkt
TKFP
jemná vápenná omietka s trasom
produkt
SHF/SHG
renovačná omietka s vláknami

Škárovacie malty

produkt
V5/V15
škárovacia sadrová malta
produkt
NSR 0,4
Malta na reštaurovanie kameňov
produkt
P250
Malta na reštaurovanie kameňov

Omietky

produkt
VSP
sanačný postrek s trasom
produkt
TKP-wta
pórovitá vápenná omietka s trasom
produkt
TKS-wta
sanačná vápenná omietka s trasom

Trasové spojivá a prímesi

produkt
FL
vápno FL B 3,5