Materiály na obnovu pamiatok + Trasové spojivá a prímesi + Murovacie malty + Škárovacie malty + Omietky + Jemné omietky a ochranné nátery + Náterové systémy + Výplňové a injektážne malty

Murovacie malty

produkt
vápenná murovacia malta
produkt
špeciálna trasovo-cementová murovacia malta
vápenná murovacia malta

Jemné omietky a ochranné nátery

produkt
vápenný ochranný náter muriva
produkt
jemná vápenná omietka
produkt
TNS
trasovo-vápenný ochranný náter muriva

Omietky

produkt
RSP
renovačná rýchlo tvrdnúca omietka
produkt
TKP
trasovo-vápenná omietka
produkt
trasovo-vápenná sanačná podkladová omietka bez hydrofobizácie
produkt
TMD
trasovo-vápenná tepelnoizolačná omietka
produkt
trasovo-vápenná ľahčená omietka

Výplňové a injektážne malty

produkt
trasovo-cementová výplňová malta
produkt
trasovo-vápenná injektážna malta

Trasové spojivá a prímesi

produkt
TM
trasová múčka

Škárovacie malty

produkt
špeciálna malta na reštaurovanie kameňov
produkt
vápenná škárovacia malta