Malty pre obnovu pamiatok + Trasové spojivá a prímesi + Murovacie malty + Škárovacie malty + Omietky + Jemné omietky a ochranné nátery + Náterové systémy + Výplňové a injektážne malty

Omietky

produkt
TKP
vápenná omietka s trasom
produkt
TMK
klíma omietka s trasom
produkt
TKP-L
ľahčená vápenná omietka s trasom
produkt
TZP
cementová omietka s trasom
produkt
HSP-L
pórovitá jadrová omietka

Trasové spojivá a prímesi

produkt
TK
trasové vápno HL 5
produkt
TM
trasová múčka
produkt
TZ-o
trasový cement originál 40 L

Škárovacie malty

produkt
NHL-F
škárovacia malta
produkt
FL-F
produkt
TKF
škárovacia malta s trasom

Výplňové a injektážne malty

produkt
NHLV-g
výplňová malta
produkt
TKV-p
výplňová malta s trasom
produkt
TZV-p
výplňová malta s trasom

Jemné omietky a ochranné nátery

produkt
KGL
jemná vápenná omietka
produkt
KFP
jemná vápenná omietka