Malty pre obnovu pamiatok + Trasové spojivá a prímesi + Murovacie malty + Škárovacie malty + Omietky + Jemné omietky a ochranné nátery + Náterové systémy + Výplňové a injektážne malty

Murovacie malty

produkt
TZM
murovacia malta s trasom
produkt
TWM-s
špeciálna murovacia malta s trasom

Náterové systémy

produkt
LK 300
silikátová fasádna farba
produkt
MTG
silikátová penetrácia

Omietky

produkt
FLP-L
produkt
TMD
minerálna izolačná omietka s trasom
produkt
TKP
vápenná omietka s trasom
produkt
TMK
klíma omietka s trasom
produkt
TKP-L
ľahčená vápenná omietka s trasom

Trasové spojivá a prímesi

produkt
FL
vápno FL B 3,5
produkt
TK
trasové vápno HL 5
produkt
TM
trasová múčka

Škárovacie malty

produkt
NHL-F
škárovacia malta
produkt
FL-F

Výplňové a injektážne malty

produkt
NHLV-g
výplňová malta

Jemné omietky a ochranné nátery

produkt
KGL
jemná vápenná omietka