Malty pre obnovu pamiatok + Trasové spojivá a prímesi + Murovacie malty + Škárovacie malty + Omietky + Jemné omietky a ochranné nátery + Náterové systémy + Výplňové a injektážne malty

Omietky

produkt
RSP
renovačná rýchlo tvrdnúca omietka
produkt
NHL-P
vápenná omietka
produkt
TMD
trasovo-vápenná tepelnoizolačná omietka
produkt
FLP-L
vápenná omietka
produkt
TMK
trasovo-vápenná klíma omietka
produkt
TKP
trasovo-vápenná omietka

Náterové systémy

produkt
MTG
minerálna hĺbková penetrácia

Murovacie malty

produkt
TWM
trasovo-vápenná murovacia malta
produkt
TZM 10
trasovo-cementová murovacia malta
produkt
TWM-s
špeciálna trasovo-cmentová murovacia malta

Výplňové a injektážne malty

produkt
NHLV-g
vápenná výplňová malta
produkt
TKV-p
trasovo-vápenná výplňová malta
produkt
TZV-p
trasovo-cementová výplňová malta

Trasové spojivá a prímesi

produkt
FL B 3,5
zmesové vápno FL B 3,5
produkt
TK HL 5
trasové vápno HL 5

Jemné omietky a ochranné nátery

produkt
KFP
jemná vápenná omietka