Malty pre obnovu pamiatok + Trasové spojivá a prímesi + Murovacie malty + Škárovacie malty + Omietky + Jemné omietky a ochranné nátery + Náterové systémy + Výplňové a injektážne malty

Výplňové a injektážne malty

produkt
TZV-p
trasovo-cementová výplňová malta
produkt
HSTV-p
trasovo-vápenná injektážna malta
produkt
HSV-p
injektážna malta

Omietky

produkt
TKP-L
trasovo-vápenná ľahčená omietka
produkt
HSP-L
jadrová omietka s pórmi
produkt
VSP
trasový prednástrek
produkt
TKP-wta
trasovo-vápenná sanačná podkladová omietka bez hydrofobizácie

Trasové spojivá a prímesi

produkt
TM
trasová múčka
produkt
TZ-o
trasový cement originál 40 L
produkt
TZ-r
trasový cement rapid

Jemné omietky a ochranné nátery

produkt
NHL-FP
jemná vápenná omietka
produkt
TKFP
trasovo-vápenná jemná omietka
produkt
SHF/SHG
renovačná omietka s vláknami

Škárovacie malty

produkt
FL-F
vápenná škárovacia malta
produkt
TKF
trasovo-vápenná škárovacia malta
produkt
TWM-s
špeciálna trasovo-cementová murovacia malta