Malty pre obnovu pamiatok + Trasové spojivá a prímesi + Murovacie malty + Škárovacie malty + Omietky + Jemné omietky a ochranné nátery + Náterové systémy + Výplňové a injektážne malty

Jemné omietky a ochranné nátery

produkt
SHF/SHG
renovačná omietka s vláknami
produkt
STUCKOPLAN SGS 02 / STW 0,4
štuková malta
produkt
NHL-NS
vápenný ochranný náter muriva
produkt
TNS
trasovo-vápenný ochranný náter muriva

Škárovacie malty

produkt
TWM-s
špeciálna trasovo-cementová murovacia malta
produkt
HSF
škárovacia malta s pórmi
produkt
NSR 0,4
malta na reštaurovanie kameňov
produkt
P250
malta na reštaurovanie kameňov

Omietky

produkt
TKP-wta
trasovo-vápenná sanačná podkladová omietka bez hydrofobizácie
produkt
TKS-wta
trasovo-vápenná vrchná sanačná omietka
produkt
TK FRP
trasovo-vápenná omietka regulujúca vlhkosť
produkt
MFR
vláknami vystužená omietka na renováciu starých fasád

Trasové spojivá a prímesi

produkt
TZ-s
trasový cement špeciál

Murovacie malty

produkt
NHL-M
vápenná murovacia malta
produkt
FL-M
vápenná murovacia malta