Špeciálna stavebná chémia + Povlakové izolácie (bezrozpúšťadlové) + Opatrenia proti vzlínajúcej vlhkosti + Doplnkové produkty

Opatrenia proti vzlínajúcej vlhkosti

produkt
Injektážna výplňová malta
produkt
Siloxanová injektážna izolácia
produkt
Silikónová injektážna izolácia
produkt
Injektážny krém
produkt
Silifikačná emulzia

Povlakové izolácie (bezrozpúšťadlové)

produkt
dvojzložková bitumenová stierka - varianta na zimné obdobie
produkt
uzatváracia omietka
produkt
BSG
špeciálny základný náter
produkt
GWS
armovacia tkanina
produkt
MDS
minerálna utesňovacia stierka
produkt
jednozložková bitumenová stierka
produkt
BBS
bitumenový pás samolepiaci
produkt
TZP
trascementová omietka
produkt
dvojzložková bitumenová stierka
produkt
BKP
bitumenové lepidlo

Doplnkové produkty

produkt
IWA
Koncentrát na báze siloxanov