Špeciálna stavebná chémia + Povlakové izolácie + Opatrenia proti vzlínajúcej vlhkosti + Doplnkové produkty

Povlakové izolácie

produkt
BD1K 1K
jednozložková bitúmenová stierka
produkt
BD2K 2K
dvojzložková bitúmenová stierka
produkt
BLD2K LD2
dvojzložková bitúmenová stierka – plnená polystyrénom
produkt
BD2KW 2K
dvojzložková bitúmenová stierka – WINTER úprava
produkt
GWS
armovacia tkanina
produkt
BBS
bitúmenový pás
produkt
BKP
bitúmenové lepidlo
produkt
BFB
tesniaca páska
produkt
SAN-S
uzatváracia omietka

Opatrenia proti vzlínajúcej vlhkosti

produkt
VK Mineral
produkt
BOHR-L
produkt
SXN Injekt
produkt
SKN Injekt
produkt
IC Injektcreme

Doplnkové produkty

produkt
ENT Alge
produkt
IWA