Špeciálna stavebná chémia + Povlakové izolácie + Opatrenia proti vzlínajúcej vlhkosti + Doplnkové produkty

Opatrenia proti vzlínajúcej vlhkosti

produkt
SKN Injekt
produkt
IC Injektcreme
produkt
VK Mineral
produkt
BOHR-L

Povlakové izolácie

produkt
GWS
armovacia tkanina
produkt
BBS
bitúmenový pás
produkt
BKP
bitúmenové lepidlo
produkt
BFB
tesniaca páska
produkt
SAN-S
uzatváracia omietka
produkt
MDS
minerálna utesňovacia stierka
produkt
BSG
špeciálny základný náter
produkt
TZP
cementová omietka s trasom
produkt
BD1K 1K
jednozložková bitúmenová stierka
produkt
BD2K 2K
dvojzložková bitúmenová stierka

Doplnkové produkty

produkt
ENT Alge
produkt
IWA