Špeciálna stavebná chémia + Povlakové izolácie + Opatrenia proti vzlínajúcej vlhkosti + Doplnkové produkty

Doplnkové produkty

produkt
ENT Alge
produkt
IWA

Povlakové izolácie

produkt
BKP
bitúmenové lepidlo
produkt
BFB
tesniaca páska
produkt
SAN-S
uzatváracia omietka
produkt
MDS
minerálna utesňovacia stierka
produkt
BSG
špeciálny základný náter
produkt
TZP
cementová omietka s trasom
produkt
BD1K 1K
jednozložková bitúmenová stierka
produkt
BD2K 2K
dvojzložková bitúmenová stierka
produkt
BLD2K LD2
dvojzložková bitúmenová stierka – plnená polystyrénom
produkt
BD2KW 2K
dvojzložková bitúmenová stierka – WINTER úprava

Opatrenia proti vzlínajúcej vlhkosti

produkt
VK Mineral
produkt
BOHR-L
produkt
SXN Injekt
produkt
SKN Injekt