Špeciálna stavebná chémia + Povlakové izolácie + Opatrenia proti vzlínajúcej vlhkosti + Doplnkové produkty

Povlakové izolácie

produkt
BD2K 2K
dvojzložková bitúmenová stierka
produkt
BGR
základný náter
produkt
BSG
špeciálny základný náter
produkt
BD1K 1K
jednozložková bitúmenová stierka