Výplňové a injektážne malty

TKV-p
trasovo-vápenná výplňová malta
TZV-p
trasovo-cementová výplňová malta
HSTV-p
trasovo-vápenná injektážna malta
HSV-p
injektážna malta