Povlakové izolácie (bezrozpúšťadlové)

BGR
bezrozpúšťadlový základný náter
BSG
špeciálny základný náter
BD1K 1K
jednozložková bitumenová stierka
BD2K 2K

dvojzložková bitumenová stierka

BLD2K LD2
dvojzložková bitumenová stierka - plnená polystyrénom
BD2KW 2K
dvojzložková bitumenová stierka - varianta na zimné obdobie
GWS
armovacia tkanina
BBS
bitumenový pás samolepiaci
BKP
bitúmenové lepidlo
BFB
tesniaca páska
SAN-S

minerálna utesňovacia omietka

MDS
minerálna utesňovacia stierka
TZP

trasovo-cementová omietka