TKP-wta

TKP-wta

trasovo-vápenná sanačná podkladová omietka bez hydrofobizácie
Trasovo-vápenná podkladová omietka s vysokou pórovitosťou, bez obsahu hydrofóbnych zložiek, odolná voči pôsobeniu sulfátov. Obsahuje malé množstvo cementu. Na vnútorné a vonkajšie použitie na zavlhnuté a zasolené murivo. Zodpovedá požiadavkám smernice WTA 2-9-04.
Zrnitosť: 0-1,5 mm EN 998-1, R CS II Spotreba: cca 1 kg/m2/mm hr. vrstvy Farba sivá
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov