Nachádzate sa tu:

TKP-wta

produkt
trasovo-vápenná sanačná podkladová omietka bez hydrofobizácie

Trasovo-vápenná podkladová omietka s vysokou pórovitosťou, bez obsahu hydrofóbnych zložiek, odolná voči pôsobeniu sulfátov. Obsahuje malé množstvo cementu. Zodpovedá požiadavkám smernice WTA 2-9-04.

EN 998-1, R CS II
Zrnitosť: 0–1,5 mm
Spotreba: cca 1 kg/m2/mm hr. vrstvy
30 kg

Technický list: 
Vyhlásenie zhody: 
Karta bezpečnostných údajov: