TKS-wta

TKS-wta

trasovo-vápenná vrchná sanačná omietka
Trasovo-vápenná vrchná sanačná omietka, odolná voči pôsobeniu sulfátov. Obsahuje malé množstvo cementu. Obsahuje hydrofóbne zložky. Na vnútorné a vonkajšie použitie na zavlhnuté a zasolené murivo. Zodpovedá požiadavkám smernice WTA 2-9-04.
Zrnitosť: 0-1,5 mm EN 998-1, R CS II Spotreba: cca 1,2 kg/m2/mm hr. vrstvy Farba sivá/biela
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov