TMK

TMK

trasovo-vápenná klíma omietka

Trasovo-vápenná klima omietka na omietanie interiérových plôch. Omietka disponuje vlastnosťou ukladania vlhkosti vzduchu a následnej spätnej úpravy klímy v prostredí, kde je aplikovaná. Ideálne na omietanie klenieb a kupolí kostolov v prípade, že nie je požadované zlepšenie tepelno-technických vlastností týchto konštrukcií.

Zrnitosť: 0–2 mm
EN 998-1, GP CS II
Spotreba: cca 8,5 kg/m2/10 mm hr. vrstvy.
Farba svetlo béžová

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov