TNS

TNS

trasovo-vápenný ochranný náter muriva
Trasovo-vápenný ochranný náter stien. Nanášaný za účelom trvalej ochrany prírodného kameňa a tehál.
Zrnitosť: 0-2,5 mm Výdatnosť: 19 l/bal. Farba bielobéžová
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov