Nachádzate sa tu:

TNS

produkt
trasovo-vápenný ochranný náter muriva

Trasovo-vápenný ochranný náter muriva. Nanášaný za účelom trvalej ochrany prírodného kameňa a tehál.

Zrnitosť : 0–2,5 mm
Výdatnosť: cca 19 l/bal.
25 kg

Technický list: 
Karta bezpečnostných údajov: