TWM-s

TWM-s

špeciálna trasovo-cementová murovacia malta
Vodoodpudivá cementová murovacia a škárovacia malta s trasom. Určená predovšetkým na murovanie a škárovanie, príp. kladenie kamenných prvkov. Vysoká pevnosť, vhodná do vlhkých priestorov a na korunu muriva. Na vonkajšie aj vnútorné použitie. Varianta TWM-s HS so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu sulfátov.
Zrnitosť: 0-2 mm, 0-4 mm EN 998-2, M 10 Obsah alkálií:
Produkt je taktiež v kategorii:
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov