Nachádzate sa tu:

TWM-s

produkt
špeciálna trasovo-cementová murovacia malta

Vodoodpudivá cementová murovacia a škárovacia malta s trasom. Určená predovšetkým na murovanie a škárovanie, príp. kladenie kamenných prvkov. Vysoká pevnosť, vhodná do vlhkých priestorov
a korunu muriva. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Varianta TWM-s HS so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu sulfátov

EN 998-2, M 10
Zrnitosť: 0-2 mm, 0-4 mm
Obsah alkálií: < 0,1 %
Výdatnosť: cca 20 l/bal.
30 kg

Technický list: 
Vyhlásenie zhody: 
Karta bezpečnostných údajov: