TZ-r

TZ-r

trasový cement rapid
Kompozitný cement s obsahom 45% latentných hydraulických prísad, tras podľa DIN 51043. Rýchly nárast pevnosti. Na obmedzenie vzniku vápenných výkvetov. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.
CEM V/A (SP) 52,5 N podľa EN 197-1 Farba svetlosivá
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov