Nachádzate sa tu:

TZ-r

produkt
trasový cement rapid

Kompozitný cement s 45 % latentných hydraulických prísad, tras podľa DIN 51043. Rýchly nárast pevnosti. Na obmedzenie vzniku vápenných výkvetov. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

CEM V/A (S-P) 52,5 N podľa EN 197
25 kg

Technický list: 
Vyhlásenie zhody: 
Karta bezpečnostných údajov: