VK Mineral

VK Mineral

Silifikačná emulzia

Silifikačná emulzia na hĺbkovú mineralizáciu podkladu.

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov