VSP

VSP

trasový prednástrek
Odolný voči pôsobeniu sulfátov.
Zrnitosť: 0-4 mm EN 998-1, GP CS IV Spotreba: cca 3 kg/m2, 50% krytie podkladu cca 6 kg/m2, 100% krytie podkladu Farba sivá
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov