Nachádzate sa tu:

VSP

produkt
trasový prednástrek

Odolný voči pôsobeniu sulfátov.

EN 998-1, GP CS IV
Zrnitosť: 0–4 mm
Spotreba: cca 3 kg/m2 pri 50 % krytí podkladu
cca 6 kg/m2 pri 100 % krytí podkladu
30 kg

Technický list: 
Vyhlásenie zhody: 
Karta bezpečnostných údajov: