HKP

HKP

vápenná omietka

Vápenná jadrová omietka s obsahom CL 90 bieleho vápna na vonkajšie a vnútorné použitie. Vhodná tiež ako tzv. obetovaná (odsoľovacia) omietka.

Zrnitosť: 0–2 mm
EN 998-1, GP CS I
Spotreba: cca 20 kg/m2/10 mm hr. vrstvy
Farba svetlo béžová

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov