KFP

KFP

trasovo-vápenná štuková omietka

Trasovo-vápenná štuková omietka, difúzne otvorená, regulujúca vzdušnú vlhkosť v interiéri. Plnivo mramorová múčka. Len na vnútorné použitie.

Zrnitosť: 0–1 mm
EN 998-1, CR CS II
Spotreba: cca 4,0 kg/m2/3 mm hr. vrstvy
Farba biela

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov