TZ-r

TZ-r

trasový cement rapid

Kompozitný cement s obsahom 45 % latentných hydraulických prísad a trasu. Rýchly nárast pevnosti. Na obmedzenie vzniku vápenných výkvetov a kladenie dlažieb citlivých na prefarbenie. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

CEM V/A (S-P) 52,5 N podľa EN 197-1
Farba svetlo sivá

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov