FL B 3,5

FL B 3,5

Zmesové vápno
Zmesové vápno na prípravu stavebných mált. Obsahuje min. 25% tubagTrassu, cca 35% voľného vápna Ca(OH)2. Na obmedzenie vzniku vápenných výkvetov. Na spracovanie v dodanej forme. Na vnútorné i vonkajšie použitie.
Zmesové vápno FL B 3,5 podľa EN 459-1 Farba starobiela
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov