Nachádzate sa tu:

FL B 3,5

produkt
zmesové vápno FL B 3,5

Zmesové vápno na prípravu stavebných mált. Obsahuje min. 25% tubagTrassu, cca 35% voľného vápna Ca(OH)2. Na obmedzenie vzniku vápenných výkvetov. Na vnútorné i vonkajšie použitie.

Zmesové vápno FL B 3,5 podľa EN 459-1
25 kg

Technický list: 
Vyhlásenie zhody: 
Karta bezpečnostných údajov: