Kontakt

quick-mix SK s.r.o.

Mostová 3476
932 01 Veľký Meder

Tel.: (+421) 315 552 405
Fax: (+421) 315 552 472
Mobil: (+421) 905 783 643

IČO: 36825701
DIČ: SK2022445678

Web: www.quick-mix.sk

L'uboš Novotný
projektový manažér tubag
tel.: +421 908 999 447

l.novotny@quick-mix.sk

Nákres príjazdu na stiahnutie