FL-M

FL-M

vápenná murovacia malta
Vápenná murovacia malta s obsahom zmesového vápna FL. Určená predovšetkým na murovanie. Na vonkajšie aj vnútorné použitie. Varianta FL-M/M vhodná na murovanie koruny muriva.
Zrnitosť: 0-2 mm, 0-4 mm EN 998-2, M 2,5 po 90 dňoch Výdatnosť: cca 15 l/bal. Farba svetlobéžová
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov