Nachádzate sa tu:

FLP-L

produkt
vápenná omietka

Vysoko výdatná vápenná omietka, ľahko spracovateľná, s obsahom FL vápna.

EN 998-1, LW CS I
Zrnitosť: 0–2 mm
Spotreba: cca 15 kg/m2/15 mm hr. vrstvy
30 kg

Technický list: 
Karta bezpečnostných údajov: