HSTV-p

HSTV-p

trasovo-vápenná injektážna malta
Trasovo-cementová malta na vyplňovanie dutín muriva nízkym tlakom. Vysoko odolná voči sulfátom.
Zrnitosť: 0 mm, 0-1 mm, 0-2 mm Výdatnosť: cca 650-850 l z 1 tony suchej zmesi (podľa konzistencie a zrnitosti) Pevnosť v tlaku: 20 N/mm2 Farba sivá
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov