Nachádzate sa tu:

HSTV-p

produkt
trasovo-vápenná injektážna malta

Trasovo-cementová malta na vyplňovanie dutín muriva nízkym tlakom. Vysoko odolná voči sulfátom..

Zrnitosť: 0 mm, 0-1 mm, 0 - 2 mm
Pevnosť v tlaku cca 20,0 N/mm2
Výdatnosť: cca 650 -850l/t podľa konzistencie a zrnitosti)
40 kg, 31 kg , 38 kg

Technický list: 
Karta bezpečnostných údajov: