MDS

MDS

minerálna utesňovacia stierka
Minerálna stierka na utesňovanie vertikálnych stavebných konštrukcií proti vzlínajúcej aj tlakovej vode do tlaku 0,5 bar. Na minerálne podklady, ako je vyškárované murivo, betón, omietky a pod.
Spotreba cca 3,4 – 6,8 kg/m2 podľa zaťaženia.
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach
Karta bezpečnostných údajov