NHL-F

NHL-F

vápenná škárovacia malta
Vápenná škárovacia malta s obsahom NHL 5 prirodzeného hydraulického vápna. Určená na škárovanie muriva. Na vonkajšie aj vnútorné použitie. Varianta NHL-F/M vhodná na škárovanie koruny muriva, NHL-F/D drenážna varianta škárovacej malty.
Zrnitosť: 0-2 mm, 0-4 mm EN 998-2, M 2,5 po 90 dňoch Výdatnosť: cca 15 l/bal. Farba svetlobéžová
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov