NHL-FP

NHL-FP

jemná vápenná omietka
Jemná vápenná tenkovrstvová omietka (štuk) s obsahom NHL 5 prirodzeného hydraulického vápna na povrchovú úpravu jadrových omietok. Na použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
Zrnitosť: 0-0,6 mm EN 998-1, CR CS I (po 70 dňoch) Spotreba: cca 4,5 kg/m2/3 mm hr. vrstvy Farba svetlobéžová
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov