Nachádzate sa tu:

NHL-FP

produkt
jemná vápenná omietka

Jemná vápenná tenkovrstvová omietka (štuk) s obsahom NHL 5 prirodzeného hydraulického vápna na povrchovú úpravu jadrových omietok. Na použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

Zrnitosť: 0–0,6 mm
EN 998-1, CR CS I
Spotreba: cca 4,5 kg/m2/3 mm hr. vrstvy
30 kg

Technický list: 
Vyhlásenie zhody: 
Karta bezpečnostných údajov: