NHL-M

NHL-M

vápenná murovacia malta
Vápenná murovacia malta s obsahom NHL 5 prirodzeného hydraulického vápna. Určená predovšetkým na murovanie kamenných a tehlových murovacích prvkov. Na vnútorné i vonkajšie použitie. Varianta NHL-M/M vhodná na murovanie koruny muriva.
Zrnitosť: 0-2 mm, 0-4 mm EN 998-2, M 2,5 po 90 dňoch Výdatnosť: cca 14 l/bal. Farba svetlobéžová
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov