Nachádzate sa tu:

NHL-M

produkt
vápenná murovacia malta

Vápenná murovacia malta s obsahom NHL 5 prirodzeného hydraulického vápna. Určená predovšetkým na murovanie kamenných a tehlových murovacích prvkov. Na vnútorné i vonkajšie použitie. Varianta NHL-M/M vhodná na murovanie koruny muriva.

EN 998-2, M 2,5 po 90 dňoch
Zrnitosť: 0–2 mm
Výdatnosť: cca 14 l/bal.
25 kg

Technický list: 
Vyhlásenie zhody: 
Karta bezpečnostných údajov: