NHL-NS

NHL-NS

vápenný ochranný náter muriva
Vápenný ochranný náter na kamenné a tehlové murivo s obsahom NHL 5 hydraulického vápna. Vhodný na trvalú ochranu muriva voči atmosferickým podmienkam.
Zrnitosť: 0-2,5 mm Výdatnosť: cca 23 l/bal. Farba bielobéžová
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov