Nachádzate sa tu:

NHL-NS

produkt
vápenný ochranný náter muriva

Vápenný ochranný náter na kamenné a tehlové murivo
s obsahom NHL 5 hydraulického vápna. Vhodný na trvalú ochranu muriva voči atmosferickým podmienkam.

Zrnitosť : 0–2,5 mm
Výdatnosť: cca 23 l/bal.
30 kg

Technický list: 
Karta bezpečnostných údajov: