NHL-P

NHL-P

vápenná omietka
Vápenná jadrová omietka s obsahom NHL 5 prirodzeného hydraulického vápna na vnútorné i vonkajšie použitie. Obsahuje textilné vlákna na obmedzenie zmršťovacích trhlín.
Zrnitosť: 0-1 mm, 0-2 mm, 0-4 mm, 0-8 mm EN 998-1, GP CS I Spotreba: cca 23 kg/m2/15 mm hr. vrstvy Vodoneodpudivá varianta (NHL-P) Vodoodpudivá varianta (NHL-P wa) Farba svetlobéžová
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov