Nachádzate sa tu:

NHLV-g

produkt
vápenná výplňová malta

Vápenná malta s obsahom NHL 5 prirodzeného hydraulického vápna. Na vyplňovanie dutín v murive nízkym tlakom.

Zrnitosť: 0-1 mm, 0 - 2 mm
Pevnosť v tlaku cca 2,0 N/mm2 po 70 dňoch
Výdatnosť: cca 950 l/t (podľa konzistencie a zrnitosti)
27 kg , 29 kg podľa zrnitosti

Technický list: 
Karta bezpečnostných údajov: