Nachádzate sa tu:

RSP

produkt
renovačná rýchlo tvrdnúca omietka

Minerálna, rýchlo tvrdnúca vápenno-cementová omietka na vyrovnanie a opravy plôch stien. Určená na ručné spracovanie vo vonkajšom i vnútornom prostredí. Na hrúbky vrstiev 0-40 mm. Použiteľná vo vlhkých priestoroch.

EN 998-1, GP CS II
Zrnitosť: 0–1 mm
Spotreba: cca 15 kg/m2/10 mm hr. vrstvy
25 kg

Technický list: 
Vyhlásenie zhody: 
Karta bezpečnostných údajov: