RSP

RSP

renovačná rýchlo tvrdnúca omietka
Minerálna, rýchlo tvrdnúca vápenno-cementová omietka na vyrovnanie a opravy plôch stien. Určená na ručné spracovanie vo vonkajšom i vnútornom prostredí. Na hrúbky vrstiev 0-40 mm. Použiteľná vo vlhkých priestoroch.
Zrnitosť: 0-1 mm EN 998-1, GP CS III Spotreba: cca 15 kg/m2/10 mm hr. vrstvy Farba sivá
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov