TK-FRP

TK-FRP

trasovo-vápenná omietka regulujúca vlhkosť
Trasovo-vápenná jadrová omietka s vysokou pórovitosťou, bez obsahu hydrofóbnych zložiek, odolná voči pôsobeniu sulfátov. Prijíma vlhkosť zo vzduchu, pri poklese vlhkosti vzduchu absorbovanú vlhkosť vypúšťa do okolitého prostredia. Na vnútorné i vonkajšie použitie.
Zrnitosť: 0-1,5 mm EN 998-1, R CS II Spotreba: cca 1 kg/m2/mm hr. vrstvy Farba sivá/prírodná biela
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov