Nachádzate sa tu:

TK FRP

produkt
trasovo-vápenná omietka regulujúca vlhkosť

Trasovo-vápenná jadrová omietka s vysokou pórovitosťou, bez obsahu hydrofóbnych zložiek, odolná voči pôsobeniu sulfátov. Prijíma vlhkosť zo vzduchu, pri poklese vlhkosti vzduchu absorbovanú vlhkosť vypúšťa do okolitého prostredia.
Na vnútorné i vonkajšie
použitie.

EN 998-1, R CS II
Zrnitosť: 0–1,5 mm
Spotreba: cca 1 kg/m2/mm tl. vrstvy
25 kg

Technický list: 
Vyhlásenie zhody: 
Karta bezpečnostných údajov: